Mini SWOT-Analyse

I denne analysen vil jeg at du skal gå igjennom følgende punkter for din nye SWOT analyse:

Posisjon:

Hvordan stiller bedriften/tjenesten/brandet ditt i markedet? Har du en sterk, middels eller svak posisjon? I forbindelse med din posisjon, – Skriv ned: hva er bra, hva kan forbedres, hvilke muligheter har du og hvilke trusler står du overfor (f.eks konkurranse). Fyll inn der det passer/ er relevant.

Konkurransefordeler:

Del de opp i hva er fordeler, svakheter, trusler (konkurrenters fordeler) og muligheter som du kan benytte for å få flere konkurransefordeler.

Markedsføringsplan:

Hva har du gjort riktig? Hva har du bomma på? Muligheter? Trusler? Skriv ned.

Prissetting:

Skriv ned: hva er funker, hva kan forbedres, hvilke muligheter har du og hvilke trusler står du overfor (f.eks konkurranse). Fyll inn der det passer/ er relevant.

Ressurser (mennesker og kapital):

Skriv ned hva du har, hva du trenger, når det eventuelt blir en trusse/ stor utfordring dersom disse menneskene og pengene uteblir, muligheter for tilgang på disse, svakheter ved å mangle disse og styrker ved å tilføre disse – hvordan din tid kan bli fridd opp til å gjøre andre ting.

Markeds- og livsstilstiltak:

Hva tenker du når du hører dette? Skriv SWOT utfra det du tror det betyr.

SoMe Videostrategi:

Hva tenker du når du hører dette? Skriv ned hvordan du bruker sosiale medier og eventuelt video til å markedsføre din bedrift.

Geografi:

Hvis du ikke bare har en onlinebutikk, hvor er butikken din i forhold til markedet ditt og er den godt synlig i den fysiske verden?

Målet med denne øvelsen er å få deg i gang med å tenke på hva som er din bedrifts fordeler, ulemper, muligheter og trusler. En fullstending SWOT- analyse kan bli ganske lang. Hensikten er ikke å ta seg for mye vann over hodet på en gang så du blir overveldet.

Kommenter gjerne på bloggen her og send meg gjerne svarne dine på epost om du ønsker!

Vanessa :)

Spørsmål og booking av konsultasjon: 41 49 79 79 (hverdager kl 10-18) / grunderminds(at)gmail.com

SWOT-analyse står for 

  • Strengths (Styrker),
  • Weaknesses (Svakheter),
  • Opportunities (Muligheter)
  • Threats (Trusler).

Legg inn en kommentar